Välkommen till REN SÄKERHET!

Giftfritt flamskydd som uppfyller byggbranschens krav på säkerhet

EcoFlameProtect är ett miljövänligt, patenterat flamskyddsmedel som är godkänt vid provning av SP, SverigesTekniska Forskningsinstitut enligt brandkravet SIS 650082. Flamskyddsmedel har en viktig roll i dagens samhälle då många moderna material är extremt lättantändliga. Problemet är att många traditionella flamskyddsmedel innehåller brom och är så giftiga att de allvarligt skadar både människor och miljö. EcoFlameProtect är ett flamskyddsmedel som är både giftfritt och effektivt.


BRÄNDER DÖDAR
Det är nästan omöjligt att förstå men det brinner i omkring 365 skolor och 6 500 privata hem varje år, bara i Sverige. Under 2011 omkom 104 personer i bränder i Sverige och siffrorna för 2012 visar hittills på en ökning i antalet döda. Flamskyddsmedel har en viktig roll i samhället. Tyvärr är många av dagens flamskyddsmedel giftiga. EFP är ett giftfritt alternativ.

 

GIFTIGA FLAMSKYDD SKADAR
Forskning visar att bromerade flamskyddsmedel kan orsaka cancer, hormonstörningar och fosterskador då de ombildas till dioxiner. Nya rön visar även på en koppling mellan bromerade flamskyddsmedel i fosterlivet och autism. Bromerade flamskydd finns i stor omfattning i möbler, datorer, tv-apparater och i inredning till bilar, tåg, båtar och flygplan.

Senaste Nyheter

  • Patent, USA

    MAJ 2012. EcoFlameProtect har nu fått ännu ett godkänt patent, denna gång i USA. Detta öppnar vägen för samarbeten och försäljning och ses som en försmak på fler patent som väntas godkännas i ett trettiotal europeiska länder genom Euro Pat. EFPs patent är heltäckande och omfattar både produkt och metod.  

  • Patent, Sydafrika

    FEBRUARI 2012. EcoFlameProtect är nu patenterat i Sydafrika! Förhandsbesked väntas fortfarande från USA och Kanada. Ett femtiotal patent runt om i Europa och världen är under behandling och det jobbas intensivt med att få patent runt om i världen. Ett samarbete har inletts både med Svenska Exportrådet och Handelskammaren för att hitta lämpliga samarbetspartners i [...]